Forum Kuralları

  • Resmi Gönderi

  HavalarinSesi.com Forumumuzun Kuralları (9.11.2021)


  1- Yazılan mesajlarda göz zevkini bozmak ve uzun alıntılar yapmak yasaktır.

  2- Forumda, bulunduğunuz konudan alakasız mesajlar yazmak yasaktır.

  3- Verisiz (Bazı Konularda), özensiz, kandırma amaçlı, dikkat çekme amaçlı prim amaçlı yazılar silinecek ve yaptırımları üyelere uygulanacaktır.

  4- Tamamı büyük harflerle yazılan mesajlar silinecektir ve kullanıcı uyarılacaktır.

  5- Büyük boyutlu ya da geniş yer kaplayan, sayfanın yüklenimini yavaşlatan resimler silinecektir. Atılmaya devam edilirse kullanıcı uyarılacaktır.

  6- Forum içerisinde başka sitelerin veya tahmincilerin reklamını yapmak, eleştirmek, övmek, bu şahıs ve sitelerin tahminlerini sahiplenmek fark etmeksizin buraya yazmak yasaktır.

  7- Sitedeki Yöneticiler forum içerisindeki huzurdan sorumludur. Kural ihlali sonucu uygulanan cezai işlemlerle ilgili tartışmalara girmek yasaktır, sorununuz varsa özel mesaj yoluyla yöneticilere iletmeniz gerekmektedir.

  8- Forum içerisinde siyasi içerikli mesajlar, videolar, resimler; Göz zevkini bozacak cinsel içerikli, kanlı içerikli ve yanlış anlaşılmalara neden olabilecek içerikler paylaşmak yasaktır.

  9- Forumda hakaret, tehdit, argo içerikli eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hiçbir biçimde müsamaha gösterilmeyecektir. Hemen uyarılacak eylemin devamı halinde uzaklaştırılacaktır.

  İlgili mevzuat:

  Türk Ceza Kanunu Madde 125:

  (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

  (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  (3) Hakaret suçunun;

  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

  b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  (4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

  (5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

  10- Siteye kayıt olduktan sonra aktif olmayı düşünen üyelerin profillerindeki:

  İsim (Random basılan harfler, küfürlü, yanlış anlaşılacak içerikli nickler yasaktır)

  Konum

  Cinsiyet

  Doğum Günü kısımlarını doğru doldurmaları zorunludur.

  11- Site içerisinde başka üyelerimizin huzurunu bozmak (trolleyerek, kavga çıkararak, gereksiz mesajlar yazarak) uyarı ve yaptırım sebebidir.

  12- Uzaklaştırılan kullanıcı başka bir hesap açıp geldiği taktirde açtığı hesap silinecek ve asıl hesabının cezası katlanacaktır. IP ban atılacaktır.

  13- Futbolun bir oyun olduğu gerçeğini göz ardı eden ve kaybetmeyi olgunlukla sindirmekten uzak davranışlar ve yazılar yasaktır.

  Toplumsal yaşama damgasını vuran; farklılıklardan nefret ve düşmanlık üretmek, “hep bana”cılık, saygısızlık, çıkarcılık, fırsatçılık gibi edimler yasaktır ve son derece sığ bir anlayıştır..

  Aklın, mantığın devre dışı bırakıldığı holiganizmde bilgiye de yer yoktur, duygular en yoğun haliyle ön planda yer alır , ve bu sebeple karşı tarafların kızmasına kırılmasına sebebiyet verir .


  Yukarıdaki kurallara uymayanlara uygulanacak cezai işlemlerin listesi:


  -Uyarı (3 uyarının sonunda sonraki cezai işleme geçilir)

  -Uzaklaştırma (Sırasıyla 1 gün, 3 gün, 7 gün, 14 gün, 30 gün) veya Aynı Sürelerde Cezalı Üye Statüsü

  -Hesabın Tamamen Cezalı Üye veya Banlı olarak kalması  FORUMDA HANGİ SUÇLARIN HANGİ CEZAYI GEREKTİRDİĞİNE DAİR EK DÜZENLEME AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. AYRICA HANGİ MADDELERİN AYRICA ADLİ SUÇ KAPSAMINDA OLDUĞUNA DAİR DÜZENLEME VE AÇIKLAMA MADDE MADDE BELİRTİLMİŞTİR;


  *Madde 1, 2,3,4,5,10 da yazan hususlardaki suça karışanlar veya eksiklikleri olanlar ilkinde uyarılır. İkincisinde 1 gün ; üçüncüsünde 3 gün; dördüncüsünde 7 gün; beşincisinde 14 gün; altıncısında 30 gün uzaklaştırma cezası alacaktır ve yedincisinde kalıcı uzaklaştırma veya Cezalı Üyelik cezası verilecektir. Son kararı Havalarınsesi Yüksek Disiplin Kurulu Verir. Bu kararda üyenin daha öncesinde aldığı cezaların Hs Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından değerlendirme sonucu oy çokluğu ile siteye dönüşüne karar verilir.


  *Madde 6 ve Madde 7 de yazılı suçları gerçekleştiren üyelerimize yaptığı her işlem sırasına göre aynı suç kapsamında; İlkinde uyarı, İkincisinde 1 gün ; üçüncüsünde 3 gün; dördüncüsünde 7 gün; beşincisinde 14 gün; altıncısında 30 gün uzaklaştırma cezası alacaktır ve yedincisinde kalıcı uzaklaştırma veya Cezalı Üyelik cezası verilecektir. Bu cezai işlem Havalarınsesi Yüksek Disiplin Kurulu toplanması neticesinde oy çokluğu kararı ile iptal edilip edilmeyeceği değerlendirilir. Şayet üyenin daha öncesinde iki defa 30 gün uzaklaştırma cezası olması durumunda siteye geri dönüşü kesinlikle olmayacaktır. (Sınırsız ban olacaktır.) diğer şekilde siteye dönüşü Hs Yüksek Disiplin Kurulu Kararının oy çokluğuna bağlıdır.


  *Madde 8, Madde 9 ve Madde 11 'de yazılı suçları gerçekleştiren üyelerimize sınırsız olarak ban veya Cezalı üyelik cezası verilir. Bu cezai işlem Havalarınsesi Yüksek Disiplin Kurulu toplanması neticesinde oy çokluğu kararı ile iptal edilip edilmeyeceği değerlendirilir. Şayet üyenin bir defa 45 gün ban cezası olması durumunda siteye geri dönüşü kesinlikle olmayacaktır. Bunun haricindeki üyelerin dönüşü geçmişte aldığı cezaların Hs Yüksek Disiplin Kurulu Kararı neticesinde oy çokluğu ile değerlendirme sonucuna bağlıdır.


  *Ayrıca; Madde; 8,9,10,11 de yazılı hususları gerçekleştiren üyelerimiz aynı zamanda adli olarak TCK'da yazılı :"HAKARET, TEHDİT, KİŞİLERİN HUZUR VE SKÜNUNU BOZMA, ÜLKENİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK PAYLAŞIMLAR,(RESİM,GÖRSEL,VİDEO,SES KAYDI,YAZI, EMOJİ,GIF VB. PAYLAŞIMLAR) suçlarını işlemiş oldukları düşünülerek şahıslar hakkında adli suç duyurusunda bulunulacak olup, bu suçlardan (hakaret,tehdit,kişilerin huzur ve sükunu bozma, şantaj vb. suçları takibi şikayete bağlı olduğundan ancak bir üye tarafından raporlama neticesinde veya özel mesaj yolu ile yöneticilere şikayeti ile hukuki işlem yapılacak olup, diğer adli suçların tamamı (Örnek:Siyasi ve Terör Ülke Bütünlüğünü bozan paylaşımlar ) şikayete bağlı olmaksızın, kamu hukuku alanına girdiğinden takibi bizzat site avukatları tarafından yürütülecektir.

  İş bu Yönetim Kararı, Yönetimde bulunan Başkan, Yönetici, Admin,Co Admin, Tahminci,Modaratörler ve Bölge sorumluluklarınca ve üyelerce okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra üyelerin ve tüm yöneticilerin kabulu ve tasdiki ile hükmolunmuş ve yürürlüğe girmiştir.

  "La ilahe İllallah muhammeden resulullah"

  "Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"