Tahmin Konularına Erişebilmek, Görselleri Görebilmek, Yorum Yapabilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.

  • Resmi Mesaj

  Bu konudan matematik alanı ile ilgili ders niteliği içeren bilgileri ve araştırmalarınızı paylaşabilirsiniz. Hem öğrenin hem öğretin mantığı ile bir çok seviyede( ilk,orta,yüksek) derecede matematik alanı ve bu alanların daha geniş niteliği olan Trigonometri içerikli ders notlarınızı paylaşabilirsiniz ;) iyi forumlar ;)


  Matematik, (Yunanca μάθημα matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir. Matematikçiler ve filozoflar arasında matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüş ayrılığı vardır.
  Matematikçiler örüntüleri araştırır ve bunları yeni konjektürler formüle etmekte kullanırlar. Bu konjektürlerin doğruluğunu veya yanlışlığını matematiksel ispat yoluyla çözmeye çalışırlar. Matematiksel yapılar gerçek fenomenleri iyi modelize ettiklerinde matematiksel düşünce doğa hakkında tahmin yürütmemizi ve onun iç yüzünü anlamamızı sağlayabilir. Matematik soyutlama ve mantığı kullanarak ve sistemli çalışmayla fiziksel objelerin biçimlerini ve hareketlerini saymayı, hesaplamayı ve ölçmeyi mümkün kılar ve böylece gelişir. Pratik matematik yazılı kayıtlardan beri insan etkinliği olagelmiştir. Matematik problemlerinin çözümü için gerekli araştırma yıllarca hatta yüzyıllarca süren bir çaba gerektirebilir.
  İlk titiz kayıtlara Yunan matematiğinde rastlanır. (Özellikle Öklid'in Elementler kitabında.) Giuseppe Peano (1858-1932), David Hilbert (1862-1943) ve diğerlerinin geç 19 yüzyılda belitsel sistemler üzerine kurdukları çalışmalarından beri matematiksel araştırmada doğruyu kurmanın geleneği değişti. (Artık uygun olarak seçilen aksiyom ve tanımlardan titiz bir şekilde tümdengelim yapılmaktadır.) Matematik Rönesans'a kadar görece yavaş gelişti. Sonra matematikteki yenilikler diğer yeni bilimsel keșiflerle etkileșerek matematiksel keșiflerde günümüzde hala devam eden hızlı bir artış sağladı.
  Galileo Galilei (1564-1642) "Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur. Bunlar olmaksızın yapılan karanlık bir labirentte amaçsızca dolaşmaktır." Carl Friedrich Gauss (1777-1855) matematiği bilimlerin kraliçesine benzetmiştir. Benjamin Peirce (1809-1880) matematik için bilimlerin sonuçlarının çizilmesi için gereken bilim demiştir. David Hilbert "Biz burada gelişigüzel konuşmayız. Matematik şart koşulan rastgele kuralların olduğu bir oyun gibi değildir. O yalnızca içsel gerekliliğin olduğu kavramsal bir sistemdir, aksi hiçbir şey değil." Albert Einstein (1879-1955), "Matematik kesin olduğunda gerçeği yansıtmaz, gerçeği yansıttığında kesin değildir." Fransız matematikçi Claire Voisin, "Matematikte yaratıcı itki, her yerinde kendini ifade etmeyi denemesidir." der.

  Matemetik dünya genelinde doğa bilimleri, mühendislik, bilişim ve finans gibi birçok alanın temel aracıdır. Uygulamalı matematik, matematiksel bilginin diğer alanlara uygulanmasıyla ilgilidir.Bu uygulamalar sayesinde istatistik ve oyun teorisi gibi tamamıyla yeni matematik disiplinleri doğmuştur. Ayrıca matematikçiler soyut matematikle akıllarında herhangi bir kullanım olmadan da yalnızca matematik yapmak için uğraşırlar. Soyut matematikle uygulamalı matematiği ayıran belirgin bir çizgi yoktur. Soyut matematikteki keşifler sıklıkla pratik matematik uygulumalarının başlatıcısı olurlar.

 • Amatör matematikçi olarak bu konuda fazlasıyla vakit geçireceğim. İyi olmuş bu konu :)

 • A musluğu bir havuzu 12 saatte, B musluğu 24 saatte dolduruyor. İkisi birden bu musluğu kaç saatte doldurur?
  Ödül 20 puan.

  • Resmi Mesaj

  1/24+1/12=3/24  3/24*t(zaman)=1


  t(zaman)= 1/3/24 denkleminden 3/24 ters döner. ve 24/3=8


  Cevap=""8 ""saatte dolar ;)

  • Resmi Mesaj

  Bir soruda benden gelsin o zaman ;)


  Bir sayının 5 katının 10 fazlasının 6' e bölümü ile elde edilen sayı :30 dur "" x"" sayısının birler ve onlar basamağı toplamı nın kare kökü kaçtır?

  • Resmi Mesaj

  49

  Ödeştik adolf, sen bana 20 puan gönderecektin. göndermedin ben de sana gönderecektim göndermedim. almadan vermeden ödeştik :) ayrıca cevap doğru değil

  • Resmi Mesaj

  Kök 7 :)

  doğru cevap tebrik ederim. ;) karesi demedim karekökü dedim :) iyi gördün ayrıntıyı :)